VSTUP DO APLIKACE
Musíte vyplnit obě pole
e-mail, který jste uvedli při soupisu smlouvy a jako heslo použijte číslo smlouvy (Váš VS platby)

Každý klient Fast-internet má svůj účet, kde nalezne:

Nastavení svého zákaznického účtu, evidenci svých plateb, servisních zásahů, různé návody a manuály, a mnohé další...

Na svém účtu můžete také zažádat o změnu údajů, tarifu, nebo odeslat e-mailovou zprávu našim pracovníkům.

Pozn: Tato stránka se Vám může zobrazit také v případě prodlení s platbou.
Své úhrady zjistíte v evidenci plateb.

Kde je internet, tam je i Váš účet a Vaše důležitá data i soubory.

Stačí být u nás připojen a zapamatovat si klient.fast-internet.cz a svůj e-mail s heslem.